Oriëntatietraject

Doorloop dit oriëntatietraject met je hele team. Gebruik eventueel als hulpmiddel deze checklist met criteria.

Ervaringen van leerlingen

Wat kan Jeelo voor leerlingen betekenen? Ga naar Facebook en bekijk de vele foto’s van actieve en betrokken leerlingen. Of bekijk deze filmpjes van leerlingen.

Video afspelen
Van Brede school Kwintijn, Raalte
Project Zorgen voor je zelf en anderen: Zo blijven deze leerlingen fit.
Video afspelen
Van KC De Stroom, Helmond
De leerlingen hebben een journaal gemaakt over het project Leren voor later. Ze laten hun talenten zien.

Voor het team

Waar streeft Jeelo naar?

Dit is waar wij naar streven:
  • Een school midden in de maatschappij
  • Doorlopende ontwikkellijnen voor groep 1 t/m 8 inclusief competenties
  • Eigenaarschap voor de leerling
Lees hier de volledige tekst in de PDF.

Hoe gaat dat in de praktijk?

Bekijk eerst de brochure De 12 projecten van Jeelo. In de brochure Ontwikkellijnen vind je alle doelen voor groep 1 t/m 8. In de brochure Jeelo In het kort is Jeelo samengevat. De 4 animaties verduidelijken de onderdelen uit deze brochure. Werk je samen met de peuters en/of BSO? Bekijk dan de brochure daarover.
Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen

Wat is er allemaal geïntegreerd in Jeelo?

Jeelo heeft in de 12 projecten voor groep 1 tot en met 8 het volgende geïntegreerd:aardrijkskunde en topografie, geschiedenis en erfgoed, natuur en milieu, wetenschap en technologie, kunstzinnige oriëntatie en muziek, leefstijl en burgerschap, mediawijsheid, studievaardigheden, EHBO, verkeer en begrijpend lezen. De 21ste-eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd.Jeelo is kerndoeldekkend. Bekijk hier het curriculum van Jeelo om te zien welke methodes je allemaal kunt vervangen.

Als je de projecten van Jeelo op de rit hebt, kun je stap voor stap meer integreren als je dat wilt. Jeelo heeft content voor begrijpend lezen en luisteren, spelling, grammatica en taalinzicht voor groep 1 tot en met 8. Rekenen voor groep 1 en 2 is gereed, voor groep 3 tot en met 8 is rekenen in ontwikkeling. Engels is ook in ontwikkeling.
Lees hier meer over in onze brochure Overal en altijd Taal en rekenen.

Waarom projectonderwijs en niet thematisch werken?

Jeelo heeft bewust voor projectonderwijs gekozen en niet voor thematisch werken. Door samenhang in de leerstof aan te brengen, leren leerlingen veel meer verbanden leggen.

De animatie over project based learning  van de wereldwijde BIE-organisation legt uit waarom.

De Michigan State University in de VS heeft onderzoek gedaan naar het effect van PBL. De conclusie: PBL is een krachtige methodiek die leerlingen verbindt met realistische omgevingen en doelen. Het verhoogt het leerrendement van álle leerlingen. Lees meer: Larmer e.a., Setting the Standard for Project Based Learning, 2015

Naar meer betrokkenheid bij leren. Maar hoe dan?

Jeelo wil de betrokkenheid van leerlingen bij het leren vergroten. Om dit te bereiken volgt Jeelo de ‘spelregels’ opgesteld volgens de Universiteit van Utrecht (UU).Bekijk hun animatie over: Van moetivatie naar motivatie

Kinderen willen van nature de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Uit onderzoek blijkt dat naarmate kinderen ouder worden hun motivatie voor school daalt. Deze maakt plaats voor moetivatie, het gevoel dat je moet leren. In dit filmpje legt de Universtiteit van Utrecht uit hoe je als leerkracht kunt zorgen voor motivatie, in plaats van moetivatie.

Voor de schoolleider en bestuurder

Jeelo is veelomvattend. Voor schoolleiders en bestuurders hebben we alles kort op een rij gezet. Lees vervolgens meer over het streefbeeld van de Jeelo-community en hoe zij zorgt voor meer regie bij scholen tegen lagere kosten.
Video afspelen
Video afspelen

Meer ervaren?

Schrijf je in voor een van onze (online) schoolbezoeken.

Lees hier in onze flyer meer over verder kennismaken met Jeelo.