Leren zichtbaar maken

Elke leerling ontwikkelt zich in een ander tempo. Om dat in beeld te brengen, heeft Jeelo ontwikkellijnen voor groep 1 tot en met 8. Als school bepaal je zelf welke ontwikkellijnen je gaat gebruiken. In de online leeromgeving kun je heel eenvoudig ontwikkellijnen aan- en uitzetten.

“Onze ervaringen
met de taaltrainers
zijn zeer positief.
Het bewijzen zien de
leerlingen als een
echte uitdaging.”

Leerkracht Esther Rutten,
OBS De Graswinkel

Doorlopende ontwikkellijnen

De ontwikkellijnen geven de voortgang van de leerling weer. Deze zijn zichtbaar voor de leerling zelf, zijn ouders en leerkrachten. De leerling kan op bepaalde lijnen heel ver zijn en op andere lijnen minder ver. Elke leerling heeft immers andere talenten en niet elke leerling leert even snel op elk gebied.

Video afspelen

Oud-leerlingen BS Hartenaas, Grave

Schoolleider William van den Berg heeft oud-leerlingen gevraagd: Heb je iets op het VO aan de dingen die je tijdens de projecten van Jeelo hebt geleerd?

Video afspelen

Ik-doelen

Elke ontwikkellijn heeft doelen voor groep 1 tot en met 8. Voor de peuters zijn er voorbereidende doelen. Voor de leerlingen zijn deze doelen geschreven als ‘ik-doelen’. Je kunt tijdens je lessen de opgedane observaties meteen vastleggen door de doelen af te vinken. Zowel de leerkracht als de leerling kan aangeven of hij vindt dat een doel wordt beheerst.

Leereenheden per ontwikkellijn

Bij elk ontwikkellijn heeft Jeelo ook leereenheden voor groep 1 tot en met 8. De leerling ziet welke leereenheden hij al gedaan heeft en wat hij nog kan leren. Deze content komt aan bod tijdens de projecten. Als je constateert dat de leerling nog extra moet oefenen of extra uitdaging nodig heeft, dan kun je direct aanvullende eenheden online klaarzetten. 

Leren inzichtelijk maken

De ontwikkellijnen zijn onderdeel van onze digitale leeromgeving Mijn Jeelo. Hierin ziet de leerling precies hoe hij zich ontwikkelt. Hij krijgt hierdoor meer regie over het leren. Ouders kunnen met de inlog van de leerling volledig meekijken. Op deze wijze zijn zij meer betrokken bij het leerproces van hun kind.

Wil je ervaringen van Jeelo-scholen horen over de ontwikkellijnen? Meld je hier aan.