Maatschappelijk relevante projecten

Jeelo heeft 12 projecten voor groep 1 tot en met 8 over maatschappelijk relevante onderwerpen. Alle groepen zijn tegelijk met hetzelfde project bezig. Peuters en de kinderopvang kunnen meedoen.

“Voor het project Zorgen voor jezelf en anderen organiseerden we een spa op school.”

Schoolleider José Martens, OBS de Kameleon

Projectmatig werken en 21ste-eeuwse vaardigheden

Jeelo kiest heel bewust voor projectmatig werken en niet voor thematisch werken. De projectmatige opzet van Jeelo is afgeleid van Project Based Learning (PBL). Leerlingen werken onderzoekend en ontwerpend in kleine groepjes aan een projectresultaat. Dit projectresultaat moet voldoen aan eisen van de opdrachtgever of eisen die zij zelf stellen. Samen presenteren zij het resultaat, reflecteren erop en komen tot verbeteringen. Zo komen alle 21ste-eeuwse vaardigheden aan bod.

Video afspelen
Van KC De Wijboom, Den Bosch
Project Leren van personen van vroeger: De leerlingen rappen over vroeger en ouders genieten mee.
Video afspelen
Van basisschool St Oda, Ysselsteyn
Project Leren voor later: De leerlingen laten in het gemeentehuis zien wat democratie is.

Kennis en competenties

Om tot een goed projectresultaat te komen, hebben leerlingen bepaalde kennis en competenties nodig. In elk project doorlopen de leerlingen eenheden met kennisdoelen. Ze leren daarbij klassikaal, coöperatief en individueel. Het ‘leren leren’ staat centraal. Aan het einde van de eenheid bewijst de leerling dat hij de kennisdoelen beheerst. De leerlingen doorlopen ook eenheden met competentiedoelen. Ze werken in groepjes en benutten elkaars talenten. Samen bewijzen ze dat ze het kunnen. Elke eenheid heeft een controlelijst met eisen, waarmee ze controleren of ze het goed hebben gedaan.

Groepsdoorbrekend werken met werkplekken en circuits

Leerkrachten kunnen de projecten eenvoudig op maat maken. Ook kunnen scholen hun eigen projecten arrangeren en eigen content toevoegen. Door Jeelo hebben leerkrachten meer regie over de inhoud en leerdoelen. De projecten komen het beste tot hun recht als je werkt met werkplekken en circuits in groep 1 tot en met 8. Met die werkwijze kunnen leerkrachten makkelijker differentiëren en groepsdoorbrekend werken.

Wereldoriëntatie en meer!

In de projecten van Jeelo worden de zaakvakken geïntegreerd aangeboden en komen de 21ste-eeuwse vaardigheden ruim aan bod. Als je dat wilt, kun je ook lezen, taal, rekenen en Engels integreren.

Altijd actueel en kerndoeldekkend

We houden de projecten continu actueel. Jeelo heeft een team van contentontwikkelaars dat daar dagelijks aan werkt. Jeelo is kerndoeldekkend. Bekijk het curriculum van Jeelo en onderzoek welke methodes je direct of op termijn met Jeelo kunt vervangen.

Wil je meer weten over de projecten? Kom kijken op een Jeelo-school. Meld je hier aan.

Taal en rekenen

Wil je taal zowel geïntegreerd als op maat aanbieden, zonder het zicht op de taalontwikkeling van de leerlingen te verliezen? Oriënteer je dan eens op de mogelijkheden die Jeelo biedt voor taalonderwijs. De projecten van Jeelo zitten vol met taal- en rekenvaardigheden. Taal en rekenen worden op deze manier betekenisvol voor de leerlingen. Ideaal om je huidige taal- of rekenmethode te versterken. Wie dat wil, kan zijn taalmethode ook helemaal vervangen. Daarvoor heeft Jeelo taaltrainers voor leerlingen, die je gemakkelijk kunt verbinden aan de projecten. De rekentrainers zijn in ontwikkeling. De voortgang houd je bij op onze aparte taal- en rekenlijnen, zodat je precies weet wat welke leerling beheerst.