Een lerende community

De Jeelo-community is een samenwerkingsverband van scholen, experts, bedrijven en instanties. De community ontstond in 2008, toen enkele scholen en besturen besloten om zelf de regie weer in handen te nemen, om onderwijs te kunnen bieden dat leerlingen voorbereidt op hun toekomst. De community werkt zonder winstoogmerk, onafhankelijk van subsidies en binnen de financiële middelen die scholen hebben. Hoe meer scholen meedoen, hoe meer mogelijkheden er binnen de community komen.

“Meerbegaafde kinderen voldoende uitdagen, maar wel in de groep houden. Dat is wat we willen.”

Leerkracht Kim de Jong, Willibrordusschool

Video afspelen

Dit is wat wij nastreven:

Een school midden in de maatschappij

Leren van pagina naar pagina. Jaren met een boek doen. Zo was het. Je kunt een boek wel digitaliseren, maar dat verandert de inhoud niet. Daar is meer voor nodig. De deuren van de school moeten open. De maatschappij moet de klas in en de klas de maatschappij in. Leerlingen moeten zien en voelen wat er speelt. Betrokken raken bij de leefomgeving van mens, dier en plant. Uitgedaagd worden om te zorgen voor jezelf, anderen en onze planeet op een veilige, betrouwbare en duurzame wijze. Te beginnen in je directe leefomgeving. Dat motiveert. Dan komt de leerling in beweging, omdat hij weet waarom dat zinvol is.

Elkaars talenten benutten

Klaar met leren na je schoolloopbaan. Opgeleid worden voor een bepaald beroep. Zo was het. Maar de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Kinderen leren nu voor een beroep of vak dat misschien nog helemaal niet bestaat. We moeten ons continu ontwikkelen. Kritisch denken, creatief zijn en elkaars talenten benutten, daarmee komen we samen verder. Leerlingen moeten leren samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, presenteren en bewegen met oog voor ieders welzijn en talenten. Dit bereik je door samen te werken in projecten. Leerlingen leren met hulp van alle ‘leraren’ die de omgeving te bieden heeft. Kennis wordt gedeeld en ervaringen worden opgedaan. Zo bereidt de leerling zich voor op zijn toekomst.

Eigenaarschap voor de leerling

Leerkrachten bepalen wat een leerling leert. Wat goed voor hem is. Zo was het. Maar kinderen hebben de ruimte en stimulans nodig om zelf regie te nemen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat de leerling continu zicht heeft op wat hij kan, wat hij nog moet en wil leren en waar en met wie hij dat kan leren. Dat bereik je alleen door leerdoelen ook voor de leerling inzichtelijk te maken, zodat de leerling een eigen leerroute kan uitstippelen. Met zelfgekozen tools, in eigen tempo, en op een manier die past bij zijn leerstijl. Geholpen door leraren die hem daarbij begeleiden. Zo heeft de leerling zelf regie.

Dit is waar de Jeelo-community voor staat. Spreekt dit je aan?
Kom eens kijken op een Jeelo-school!