Overal en altijd leren! Lees hier wat wij nastreven

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leggen ze verbanden tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Scholen die dat doordacht doen, hebben een minder overladen curriculum. Ze hebben meer tijd voor de begeleiding van leerlingen en ontwikkelingsgericht werken. Samenhang in leerstof vraagt ook een allesomvattende online leeromgeving. Daarom hebben we Mijn Jeelo ontwikkeld. Daarin zit alles wat een basisschoolleerling nodig heeft om optimaal te kunnen leren.

Met Mijn Jeelo kunnen leerlingen overal en altijd leren. Ze hebben zicht op hun eigen ontwikkeling. In samenspraak met de leerkracht geven ze hun leerroute zelf vorm.

Scholen maken binnen Mijn Jeelo hun eigen keuzes. Bijvoorbeeld of ze begrijpend lezen wel of niet integreren. Of ze wel of niet groepsdoorbrekend werken. Of ze de peuters en BSO wel of niet bij de projecten betrekken. En of ze wel of niet gebruikmaken van het leerlingvolgsysteem en leerroutes op maat per leerling.

Wil je dit ook? Kom eens kijken op een Jeelo-school!