Dit is waarom scholen voor Jeelo kiezen

De argumenten om voor Jeelo te kiezen gaan vaak veel verder dan de wens om de methode voor wereldoriëntatie te vervangen. Jeelo-scholen streven hogere doelen na.

 

Wat scholen zeggen:


Ik wil de school verbinden met de wijk en sociale partners zoals de peuters en BSO.


Ik wil me als school profileren, zodat ouders voor mijn school kiezen. Bekijk de informatie voor ouders.


Ik wil meer betekenisvol onderwijs bieden om de betrokkenheid bij leerlingen te vergroten. Jeelo is gebaseerd op Project Based Learning, zodat leerlingen weten waarom ze leren.


Ik wil mijn team versterken. Door samen schoolbreed projecten te verzorgen kunnen we elkaars talenten benutten, brengen we de werkdruk omlaag en komen doorgaande leerlijnen beter tot hun recht.


Ik wil minder werkdruk voor mijn team. We maakten altijd projecten zelf, nu kunnen we toch zelf arrangeren zonder alles te hoeven ontwikkelen en te onderhouden.


Ik wil meer competentiegericht en ontwikkelingsgericht kunnen werken om recht te doen aan het hele kind en de verschillen tussen onze kinderen.


Ik wil geïntegreerd onderwijs bieden, omdat uit het inspectierapport blijkt dat wereldoriëntatie en taal integreren een win-win situatie is. Ik wil bovendien zorgen dan leerlingen meer plezier in lezen hebben en meer gaan lezen.


“Met Jeelo komen ons unitonderwijs en de ontwikkelgesprekken met kinderen goed uit de verf.”

Irene Hermens, schoolleider BS Valkenburg

“Al die eenheden van Jeelo: Het is net een snoepwinkel! Wat zal ik nu weer kiezen?”

Monique Engberink, schoolleider Expeditiewijz

“Meerbegaafde kinderen voldoende uitdagen, maar wel in de groep houden. Dat kan met Jeelo.”

Kim de Jong, leerkracht Willibrordusschool

“Het sociale effect van de projecten is groot”

Conrad Sommerdijk Schoolleider OBS De Vlasgaard

Dit is wat leerlingen ons laten zien

Leerlingen leren overal en altijd! Leerlingen en leerkrachten van Jeelo-scholen laten ons dat met veel plezier zien. Bekijk de filmpjes die scholen zelf hebben gemaakt.

Wil je sfeer proeven? Kijk eens op facebook of pinterest.

Dit is wat Jeelo-scholen graag vertellen

Elke school werkt weer anders met Jeelo. Lees hier hoe scholen hun onderwijs met Jeelo naar eigen inzicht vormgeven. Of luister naar de Meesterwerk Podcast van Jan Jaap Hubeek waarin Brigitte Ammerlaan vertelt hoe zij met Jeelo werkt op basisschool De Meer in Haarlem.

Burgerschap en schoolbrede samenwerking op de Graswinkel

Groepsdoorbrekend werken op Basisschool Valkenburg

De rijkdom van diversiteit benutten op basisschool Het Element

Meerbegaafde kinderen uitdagen op de Willibrordusschool

Dit is de werkwijze van Jeelo-scholen

Als je voor Jeelo kiest, werk je niet met losse methodes maar met een methodiek. De structuur wordt gevormd door de terugkerende projecten en de doorlopende ontwikkellijnen. Die geven houvast en overzicht voor de leerlingen en het team. Het arrangeren geeft je zoveel vrijheid als je zelf wil. Er komt ritme in de samenwerking met je team doordat jullie elke 6 weken een project samen voorbereiden. Elke 6 weken staat de samenhang in leren centraal.

 

Voor de projecten maak je ruimte op het lesrooster voor 5 à 10 uur per week. Als je ook taal integreert, is dit circa 15 uur per week.

 


De kartrekkersgroep maakt het jaarplan. Dit doen jullie voor 6 projecten. Het jaar erna doen jullie de andere 6 projecten. Groep 1 t/m 8 starten tegelijk met een project en sluiten het ook samen af.


Het team bereidt samen het project voor.  Julie verdelen de taken en benutten elkaars talenten. Jullie verkennen de leeromgeving van de school en schakelen maatschappelijke organisaties in. De afstemming wordt vastgelegd in een beknopt projectplan. Door dit teamwork vooraf bespaar je tijd tijdens en na het project.


Leerlingen werken op werkplekken in circuits. Deze bevinden zich in en om de school. Je werkt al dan niet groepsdoorbrekend. Zo heb je ruimte voor de begeleiding van groepjes en individuele leerlingen bij het behalen van hun leerdoelen. Je geeft klassikale instructie waar nodig. Per 5 leerlingen heb je een tablet of pc nodig.


Leerkrachten hebben ruimte voor begeleiding van leerlingen. Omdat tijdens het project de resultaten in Mijn Jeelo worden geregistreerd, heb je geen nawerk en heb je tijd om individuele leerlingen te volgen. Je bespreekt persoonlijke ontwikkelplannen met de leerlingen en arrangeert leerroutes op maat in overleg met hen. De leerlingen werken zo aan leerdoelen die er voor hen toe doen.


Wil je ervaringen van Jeelo-scholen horen over wat Jeelo voor hun school betekent? Meld je hier aan voor een schoolbezoek.

Doe mee met Jeelo

Vraag naar de mogelijkheden voor jouw school of kom eens kijken op een Jeelo-school.