Meedoen met Jeelo

Jeelo-scholen delen graag hun ervaringen met jou. De filmpjes en foto’s op Facebook en Pinterest geven je een goed beeld van de sfeer op de Jeelo-scholen en van de betrokkenheid van de leerlingen. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

“Geïntegreerd werken en verbinding met de maatschappij: Jeelo past helemaal binnen onze visie.”

Schoolleider Dionne Donlou, Basisschool St. Oda

Video afspelen

Van Het Avontuur (OOZ), Dalfsen
Leerkrachten en leerlingen van het Avontuur maakten zelf een filmpje over wat Jeelo hen brengt.

Ben je enthousiast geworden? Zo doe je mee:

1. Oriënteer je op Jeelo

Wil je zelf meer weten over Jeelo? Of wil je je samen met je team verdiepen in Jeelo? Volg dan het oriëntatietraject. Dit traject is ook geschikt om samen met de pedagogisch medewerkers van de Peuters en BSO te volgen. Door een serie animaties te bekijken, krijg je een goed totaalbeeld van Jeelo. Vraag hier het online oriëntatietraject aan.

Ben je een ouder, maatschappelijke organisatie of student? Lees hier meer over de mogelijkheden om je verder te oriënteren.

2. Oriënteer je op de opbrengsten en kosten

De Jeelo-community heeft als uitgangspunt dat de kosten zó laag moeten blijven, dat er voor scholen altijd ruimte overblijft om tablets aan te schaffen, om maatschappelijke organisaties in te huren, om andere leermiddelen aan te schaffen en om zichzelf te kunnen profileren. Dat kan omdat Jeelo een stichting is. Er is geen winstoogmerk. Alle toetredingsgelden gaan naar de Jeelo-community, die zorg draagt voor de permanente ontwikkeling van Jeelo. Vraag hier meer informatie over de besparingsmogelijkheden.

3. Ga in gesprek met een Jeelo-school

Ben je na het oriëntatietraject enthousiast? Schrijf je hier in voor een schoolbezoek, op een school of online. Je krijgt informatie over Jeelo en je kunt in gesprek met een leerkracht en een directeur over hun ervaringen met Jeelo.

Of mail een ervaren schoolleider voor een telefonische afspraak.

4. Volg een kennismakingsworkshop op je school

Wil je met je team kennismaken met Jeelo? Vraag dan een workshop aan op je school (4 uur). We bieden ook de mogelijkheid de workshop online te doen. In de workshop komen aan bod: waarom Jeelo, de pijlers en projecten, content arrangeren en toevoegen, het portfolio en de ontwikkelingslijnen. Zo krijgen jij en je team een goed beeld van alle mogelijkheden. Na de workshop kan het team Mijn Jeelo met een demo-inlog verder verkennen. Vraag hier de workshop aan. Voorwaarde voor deze workshop is dat de schoolleider en enkele leerkrachten een Jeelo-school (online) hebben bezocht.

5. Ontvang support bij de invoering

De Jeelo-community vindt het belangrijk dat de invoering van Jeelo op een school goed verloopt. Daarom krijgt elke school die Jeelo gaat invoeren een communitymanager toegewezen. Deze bekijkt samen met jou welke stappen er genomen moeten worden om het team zo goed mogelijk te ondersteunen bij het uitvoeren van de projecten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ervaringen die al in de community zijn opgedaan door andere schoolleiders, leerkrachten en ICT’ers.

Het eerste jaar komen de communitymanager en een ervaringsdeskundige (indien beschikbaar) drie keer naar je school. Ze geven een workshop over één van de drie pijlers van Jeelo en helpen bij de voorbereiding van het project.

6. Ontwikkel je onderwijs permanent

Ook na het invoeringsjaar werk je continu aan verbetering van je onderwijs. In de digitale omgeving Mijn Jeelo vind je ondersteuning bij de teamdoelen van Jeelo. De kartrekkersgroep en het team bepalen elk jaar samen aan welke doelen ze willen werken. Bij elk teamdoel hoort een voorbeeldkwaliteitskaart, basisinformatie en bronnen. Er is ook een helpdesk. Scholen die dat willen, kunnen gebruikmaken van bovenschoolse bijeenkomsten om zich verder te verdiepen in Jeelo en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen.