Wij zijn een community

Binnen onze community is elke Jeelo-school anders. Scholen hebben zelf de regie en nemen hun eigen beslissingen. Wat we gemeen hebben, is onze visie op onderwijs. We delen 3 pijlers: Samen leven, Samen werken en Zelfstandig leren. Daarin vinden we elkaar en leren we van elkaar.

School midden in de maatschappij

Leren van pagina naar pagina. Jaren met een boek doen. Zo was het. Je kunt een boek wel digitaliseren, maar dat verandert de inhoud niet. Daar is meer voor nodig. De deuren van de school moeten open. De maatschappij moet de klas in en de klas de maatschappij in. Leerlingen moeten zien en voelen wat er speelt. Betrokken raken bij de leefomgeving van mens, dier en plant. Uitgedaagd worden om te zorgen voor jezelf, anderen en onze planeet op een veilige, betrouwbare en duurzame wijze. Te beginnen in je directe leefomgeving. Dat motiveert. Dan komt de leerling in beweging, omdat hij weet waarom dat zinvol is

Talenten benutten

Klaar met leren na je schoolloopbaan. Opgeleid worden voor een bepaald beroep. Zo was het. Maar de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Kinderen leren nu voor een beroep of vak dat misschien nog helemaal niet bestaat. We moeten ons continu ontwikkelen. Kritisch denken, creatief zijn en elkaars talenten benutten, daarmee komen we samen verder. Leerlingen moeten leren samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, presenteren en bewegen met oog voor ieders welzijn en talenten. Dit bereik je door samen te werken in projecten. Leerlingen leren met hulp van alle ‘leraren’ die de omgeving te bieden heeft. Kennis wordt gedeeld en ervaringen worden opgedaan. Zo bereidt de leerling zich voor op zijn toekomst.

Eigenaarschap voor de leerling

Leerkrachten bepalen wat een leerling leert. Wat goed voor hem is. Zo was het. Maar kinderen hebben de ruimte en stimulans nodig om zelf regie te nemen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat de leerling continu zicht heeft op wat hij kan, wat hij nog moet en wil leren en waar en met wie hij dat kan leren. Dat bereik je alleen door leerdoelen ook voor de leerling inzichtelijk te maken, zodat de leerling een eigen leerroute kan uitstippelen. Met zelfgekozen tools, in eigen tempo, en op een manier die past bij zijn leerstijl. Geholpen door leraren die hem daarbij begeleiden. Zo heeft de leerling zelf regie.

We leren van elkaar

De Jeelo-community ontstond in 2008, toen enkele scholen en besturen besloten om zelf de regie in handen te nemen en maatschappelijke relevant onderwijs te maken dat een beroep doet op alle talenten van het kind. Jeelo is een stichting en werkt zonder winstoogmerk, onafhankelijk van subsidies en binnen de financiële middelen die scholen hebben. Je treedt met alle groepen toe tot de Jeelo-community en krijgt daarmee toegang tot alle content en support. Je bepaalt met je team zelf wat je hiervan gebruikt. Hoe meer ervaringen worden opgedaan, hoe meer we van elkaar leren. En hoe meer scholen meedoen, hoe meer mogelijkheden er binnen de community komen.

Wij werken samen aan een sociale innovatie

Individuele scholen uit de Jeelo-community zijn blij met de effecten die Jeelo heeft op hun leerlingen. Daar doen we het voor! Maar de Jeelo-community streeft ook een hoger doel na. We zien Jeelo als een sociale innovatie, die past in een veel grotere maatschappelijke beweging waarin mensen het heft weer in eigen handen nemen. Scholen zijn immers heel goed in staat om zelf te bepalen wat ze nodig hebben om goed onderwijs te geven. Jeelo ondersteunt ze daarbij. > Lees hier hoe wij dat doen.

1

community

112

scholen

20.160

leerlingen

437

kartrekkers

68

ontwikkelaars en experts

35

supporters en ervarings-
deskundigen

tig

maatschappelijke organisaties

Wat zijn de stappen als je mee wilt doen?

1. Je treedt toe tot de Jeelo-community

Je tekent een toetredingsovereenkomst en betaalt toetredingskosten. Daarvoor krijg je toegang tot alle content en support. Het geld gaat naar de Jeelo-community, die zorgdraagt voor de permanente ontwikkeling van Jeelo. We houden de kosten zó laag dat er voor scholen financiële ruimte overblijft om tablets aan te schaffen, om maatschappelijke organisaties in te huren, om andere leermiddelen aan te schaffen en om jezelf te profileren.

 2. Je ontvangt support bij invoering

We vinden het belangrijk dat de invoering van Jeelo op jouw school goed verloopt. Daarom krijg je bij toetreding een communitymanager toegewezen. Deze bekijkt samen met jou welke stappen er genomen moeten worden om jullie te ondersteunen bij het uitvoeren van de projecten. We gebruiken daarbij de ervaringen die al in de community zijn opgedaan.

3. Je ontwikkelt je onderwijs permanent in eigen tempo

Ook na het invoeringsjaar werk je continu aan verbetering van je onderwijs. Je bepaalt elk jaar met je team aan welke doelen jullie dat jaar willen werken. In de digitale omgeving Mijn Jeelo vind je passende ondersteuning: kwaliteitskaarten, instructies en achtergrondinformatie. Er is ook een helpdesk. Wil je je verder verdiepen in Jeelo en meedenken over nieuwe ontwikkelingen? Dan kun je gebruikmaken van bovenschoolse bijeenkomsten van de community.

Doe mee met Jeelo

Vraag naar de mogelijkheden voor jouw school
of kom eens kijken op een Jeelo-school.