Oriëntatietraject

Bekijk de animaties uit dit oriëntatietraject met je hele team. Bespreek steeds tussendoor de vragen. Gebruik eventueel als hulpmiddel deze checklist met criteria om vooraf te bepalen wat jullie belangrijk vinden.

Ervaringen van leerlingen

Wat kan Jeelo voor leerlingen betekenen? Ga naar Facebook en bekijk de vele foto’s van actieve en betrokken leerlingen. Of bekijk deze filmpjes van leerlingen.

De 3 pijlers van Jeelo

Samen leven

Leerlingen leren inzien waarom ze iets leren en krijgen het gevoel: Ik heb er zin in! Om dit te bereiken worden bij elk project organisaties in de buurt van de school betrokken bij het leren

Samen werken

Leerlingen krijgen het gevoel: Ik kan het! In de projecten ligt de nadruk op competenties. Alle 21ste-eeuwse vaardigheden komen aan bod.

Zelfstandig leren

Leerlingen krijgen het gevoel: Ik hou vol! Zelfstandig leren kunnen leerlingen niet vanzelf. Het ‘leren leren’ is daarom een rode draad in alle projecten.

Sluiten deze 3 pijlers aan bij de visie van jullie school?

De projecten

Als je met Jeelo werkt, werk je schoolbreed aan 12 projecten met maatschappelijke relevante onderwerpen.

Zijn deze onderwerpen relevant voor jullie leerlingen?

Willen jullie deze onderwerpen als kapstok voor je onderwijs gebruiken?

Projecten arrangeren

Jeelo heeft 4000 eenheden waarmee je zelf projecten kunt arrangeren. Op basis van de voortgang op de ontwikkellijnen, zet je een beredeneerd aanbod klaar voor je groep of voor individuele leerlingen. Je hebt de mogelijkheid om ontwikkelingsgericht te werken.

Bij Jeelo scoren leerlingen niet op vakken, maar ontwikkelen zich op kennisgebieden en competenties. Wat doen jullie nu al aan competentie-ontwikkeling?

Met Jeelo kun je leerroutes arrangeren. Welke mogelijkheden biedt dit voor jullie leerlingen op korte termijn? En op langere termijn?

Projecten organiseren is teamwork

Als je met Jeelo werkt, werk je schoolbreed aan de projecten.

Wat betekent dat voor jullie team?
Wat doe je nu al? Wat gaat er dan anders?

Een lerende community met lerende scholen

De Jeelo-community is een samenwerkingsverband van scholen, experts, bedrijven en instanties. De community ontstond in 2008, toen enkele scholen en besturen besloten om zelf de regie te nemen. Jeelo is een stichting en werkt zonder winstoogmerk. De community werkt permanent aan nieuwe content. We hebben een meerjarenplan dat we jaarlijks bijstellen. Want Jeelo is nooit af.

Iedereen binnen de community werkt aan permanente ontwikkeling volgens de ervaringsspiraal. Dat wil zeggen: ieder jaar doen we meer ervaring op waarop we reflecteren en ons weer verder ontwikkelen. Daarvoor organiseren we bijeenkomsten. Scholen nemen daaraan naar eigen behoefte deel.

Teams van Jeelo-scholen hebben in Mijn Jeelo een eigen plek om zich te ontwikkelen. Daarin staan kwaliteitskaarten die je op basis van je eigen visie en ervaringen kunt bijstellen. Zo werk je steeds beter projectmatig en meer betekenisvol, geïntegreerd en ontwikkelingsgericht.

Welke stappen willen jullie de komende jaren als team nemen?
Hoe kan Jeelo daar een bijdrage aan leveren?

Download en bekijk Jeelo in het kort

Meer met Jeelo

Wil je de peuters en/of BSO bij de projecten betrekken? Wil je meer integreren? Denk aan techniek, kunstzinnige oriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, lezen, taal, rekenen en/of Engels kan. Je bepaalt zelf wat je allemaal van Jeelo wilt gebruiken. Lees meer in de brochures of bekijk het overzicht van de eenheden.

Speciaal voor schoolleiders en bestuurders

Individuele scholen uit de Jeelo-community zijn blij met de effecten die Jeelo heeft op hun leerlingen. Daar doen we het voor! Maar de Jeelo-community streeft ook een hoger doel na. We zien Jeelo als een sociale innovatie, die past in een veel grotere maatschappelijke beweging waarin mensen het heft weer in eigen handen nemen. Scholen zijn immers heel goed in staat om zelf te bepalen wat ze nodig hebben om goed onderwijs te geven. Jeelo ondersteunt ze daarbij.

Achtergrondinformatie

Waarom projectonderwijs en geen thematisch onderwijs?

Jeelo heeft bewust voor projectonderwijs gekozen en niet voor thematisch werken. Door samenhang in de leerstof aan te brengen, leren leerlingen verbanden leggen. De Michigan State University in de VS heeft onderzoek gedaan naar het effect van dit Project Bases Learning (PBL). De conclusie: PBL is een krachtige methodiek die leerlingen verbindt met realistische omgevingen en doelen. Het verhoogt het leerrendement van álle leerlingen. Bekijk de animatie over PBL, gemaakt door de wereldwijd werkende BIE-organisation of lees meer in Larmer e.a., Setting the Standard for Project Based Learning, 2015.

Naar meer betrokkenheid bij het leren. Maar hoe dan?

Jeelo wil de betrokkenheid van leerlingen bij het leren vergroten. Om dit te bereiken, volgen we de ‘spelregels’ van de Universiteit van Utrecht. Kinderen willen van nature de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Maar naarmate ze ouder worden, maakt hun motivatie vaak plaats voor ‘moetivatie’, het gevoel dat je móet leren. In dit filmpje legt de Universiteit van Utrecht uit hoe je als leerkracht kunt zorgen voor motivatie in plaats van moetivatie.

Benieuwd naar Jeelo voor jouw school?

Vraag naar de mogelijkheden voor jouw school
of kom eens kijken op een Jeelo-school.