Maatschappelijk betrokken leren

Jeelo-leerlingen leren maatschappelijk betrokken in 12 projecten voor groep 1 t/m 8. De onderwerpen van de projecten doen ertoe voor de leerlingen. Ze sluiten aan bij hun leefomgeving en belevingswereld. Leerlingen leren zorgen voor zichzelf, voor anderen en voor de planeet. In de projecten zijn alle vakken en 21ste-eeuwse vaardigheden geïntegreerd.

De 12 projecten van Jeelo

Download en bekijk alle 12 projecten van Jeelo

Projectmatig werken

Jeelo kiest heel bewust voor projectmatig werken en niet voor thematisch werken. Leerlingen werken onderzoekend en ontwerpend in kleine groepjes aan een projectresultaat. Dit projectresultaat moet voldoen aan eisen van de opdrachtgever of eisen die zij zelf stellen. Samen presenteren zij het resultaat, reflecteren erop en komen tot verbeteringen.

Steeds grotere scope

In hun basisschooltijd doen leerlingen elk project vier keer, telkens op een hoger niveau en met een grotere scope. Zo verdiepen ze hun kennis, bouwen ze hun competenties verder uit en raken ze steeds meer betrokken bij de maatschappij.

Ontdek Jeelo voor jouw school

Benieuwd naar de mogelijkheden van Jeelo binnen jouw school?

De voordelen van Jeelo

Meer tijd voor leerlingen

Door de samenhang in de leerstof en de betrokkenheid van de maatschappij bij het leren, leggen leerlingen verbanden tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Als je dit doordacht doet, heb je een minder overladen curriculum. Je hebt meer tijd voor de begeleiding van leerlingen en ontwikkelingsgericht werken.

Methodevervangend

Losse methodes kun je vervangen door één geïntegreerd geheel, waardoor het leren betekenisvol wordt voor de leerlingen. Je bepaalt zelf welke methodes je vervangt en welke methodes je versterkt door Jeelo. Bekijk het  overzicht eenheden Jeelo en onderzoek welke methodes je direct of op termijn met Jeelo kunt vervangen. En voorkom zo een overvol rooster.

Wereldoriëntatie breed
Kunstzinnige oriëntatie
Burgerschap
Digitale geletterdheid
Lezen
Taal
Rekenen
Engels

Altijd actuele content

We werken niet met zoekmachines, maar ontwikkelen zelf eenheden. De informatie, bronnen, opdrachten, stappenplannen en samenvattingen zijn zorgvuldig in tekst en beeld uitgewerkt voor groep 1 t/m 8. De afgelopen 10 jaar hebben we een schat aan lesstof ontwikkeld voor alle groepen en alle doelen. Inmiddels hebben we bijna 4000 eenheden en er komen er steeds meer bij. Een team van contentontwikkelaars werkt dagelijks aan het actueel houden van deze eenheden, in nauwe samenwerking met leerkrachten van Jeelo-scholen die graag meedenken.

Overal en altijd online leren met Mijn Jeelo

Alle scholen die werken met Jeelo krijgen een eigen ‘Mijn Jeelo’. Dat is een met content gevulde digitale leeromgeving waarmee de ontwikkeling van een leerling zijn hele schoolloopbaan door kan worden gevolgd. Leerkracht, leerling en ouder hebben overal en altijd online toegang.

Leerroutes op maat

Je maakt in Mijn Jeelo leerroutes op maat voor je groep of in samenspraak met individuele leerlingen. Daarvoor heb je keuze uit maar liefst 4000 eenheden.

Volgsysteem met portfolio

Samenhang in leerstof vraagt ook om een allesomvattende online leeromgeving. Daarom hebben we Mijn Jeelo ontwikkeld. In Mijn Jeelo zit alles wat een basisschoolleerling nodig heeft om optimaal te kunnen leren: een leeromgeving, leerrouteplanner, volgsysteem en een portfolio. Lees wat de voordelen van Mijn Jeelo zijn.

Meer tijd voor leerlingen

Door de samenhang in de leerstof en de betrokkenheid van de maatschappij bij het leren, leggen leerlingen verbanden tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Als je dit doordacht doet, heb je een minder overladen curriculum. Je hebt meer tijd voor de begeleiding van leerlingen en ontwikkelingsgericht werken.

Methodevervangend

Losse methodes kun je vervangen door één geïntegreerd geheel, waardoor het leren betekenisvol wordt voor de leerlingen. Je bepaalt zelf welke methodes je vervangt en welke methodes je versterkt door Jeelo. Bekijk het  overzicht eenheden Jeelo en onderzoek welke methodes je direct of op termijn met Jeelo kunt vervangen. En voorkom zo een overvol rooster.

Wereldoriëntatie breed

Kunstzinnige oriëntatie

Burgerschap

Digitale geletterdheid

Lezen

Taal

Rekenen

Engels

Altijd actuele content

We werken niet met zoekmachines, maar ontwikkelen zelf eenheden. De informatie, bronnen, opdrachten, stappenplannen en samenvattingen zijn zorgvuldig in tekst en beeld uitgewerkt voor groep 1 t/m 8. De afgelopen 10 jaar hebben we een schat aan lesstof ontwikkeld voor alle groepen en alle doelen. Inmiddels hebben we bijna 4000 eenheden en er komen er steeds meer bij. Een team van contentontwikkelaars werkt dagelijks aan het actueel houden van deze eenheden, in nauwe samenwerking met leerkrachten van Jeelo-scholen die graag meedenken.

Overal en altijd online leren met Mijn Jeelo

Alle scholen die werken met Jeelo krijgen een eigen ‘Mijn Jeelo’. Dat is een met content gevulde digitale leeromgeving waarmee de ontwikkeling van een leerling zijn hele schoolloopbaan door kan worden gevolgd. Leerkracht, leerling en ouder hebben overal en altijd online toegang.

Leerroutes op maat

Je maakt in Mijn Jeelo leerroutes op maat voor je groep of in samenspraak met individuele leerlingen. Daarvoor heb je keuze uit maar liefst 4000 eenheden.

Volgsysteem met portfolio

Samenhang in leerstof vraagt ook om een allesomvattende online leeromgeving. Daarom hebben we Mijn Jeelo ontwikkeld. In Mijn Jeelo zit alles wat een basisschoolleerling nodig heeft om optimaal te kunnen leren: een leeromgeving, leerrouteplanner, volgsysteem en een portfolio. Lees wat de voordelen van Mijn Jeelo zijn.

144

leerroutes

753

kenniseenheden

1440

stappenplannen

506

bronnen

510

taaleenheden

497

rekeneenheden in ontwikkeling

149

eenheden Engels
in ontwikkeling

Doorlopende ontwikkellijnen

Elke leerling ontwikkelt zich in een ander tempo. Om dat in beeld te brengen, heeft Jeelo ontwikkellijnen met ik-doelen voor groep 1 tot en met 8. Voor de peuters zijn er voorbereidende doelen. Als school bepaal je zelf welke ontwikkellijnen je gaat gebruiken. In de online leeromgeving kun je heel eenvoudig ontwikkellijnen aan- en uitzetten.

Kennislijnen

Mens en gezondheid

Mens en natuur

Mens en omgeving

Mens en product

Mens en maatschappij

Competentielijnen

Samenwerken

Zorgen

Maken

Onderzoeken

Presenteren

Leren

Bewegen

Taallijnen

Lezen en spellen

Taalbeschouwing

Handschriftontwikkeling

Engels

Rekenlijnen

Getalbegrip

Berekenen

Meten

Leren zichtbaar maken

De ontwikkellijnen zijn onderdeel van Mijn Jeelo. Hierin zien de leerlingen precies hoe ze zich ontwikkelen. Ze hebben hierdoor regie en eigenaarschap over het leren. Ouders kunnen met de inlog van de leerling volledig meekijken, waardoor ze betrokken zijn bij het leerproces van hun kind.

Doe mee met Jeelo

Vraag naar de mogelijkheden voor jouw school
of kom eens kijken op een Jeelo-school.