Overzicht eenheden Jeelo

Jeelo heeft eenheden voor alle doelen van het basisonderwijs. Dit maakt het mogelijk om volledig geïntegreerd te werken. Voorkom een overvol rooster door niet te stapelen maar te vervangen. Hier kun je bekijken welke methodes je direct of op termijn met Jeelo wilt vervangen.

"Al die eenheden van Jeelo: Het is net een snoepwinkel!
Wat zal ik nu weer kiezen?"

Monique Engberink, schoolleider Expeditiewijz

Wereldoriëntatie-breed

Enkele voorbeelden:

Eenheden aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, tijdvakken, natuur, techniek, verkeer en EHBO

 • met informatie, opdrachten, test jezelf, samenvatting en toets
 • met denkvragen Mijn analyse, Mijn ideeën, Mijn ervaringen
 • met woordenlijsten
 • rijk geïllustreerd
 • volledig ingesproken
 • om je methodes mee te vervangen

Eenheden 21ste eeuwse vaardigheden: samenwerken, zorgen, ontwerpen, onderzoeken, presenteren, leren

 • met stappenplan, samenvatting, controleer jezelf en bewijs
 • met denkvragen Mijn analyse, Mijn ideeën, Mijn ervaringen
 • met woordenlijsten
 • rijk geïllustreerd
 • volledig ingesproken

Kunstzinnige oriëntatie

Enkele voorbeelden:

Eenheden kunst en cultuur

 • met informatie, opdrachten, test jezelf, samenvatting en toets
 • met denkvragen Mijn analyse, Mijn ideeën, Mijn ervaringen
 • met woordenlijsten
 • rijk geïllustreerd
 • volledig ingesproken

Eenheden beeldende vorming, expressie, taal en spel, zang, muziek en dans

 • met stappenplan, samenvatting, controleer jezelf en bewijs
 • met denkvragen Mijn analyse, Mijn ideeën, Mijn ervaringen
 • met woordenlijsten
 • rijk geïllustreerd
 • volledig ingesproken (en ingezongen)

Burgerschap

Enkele voorbeelden:

Eenheden gelijkheid, diversiteit, democratie, macht en inspraak, globalisering en duurzaamheid

 • met informatie, opdrachten, test jezelf, samenvatting en toets
 • met denkvragen Mijn analyse, Mijn ideeën, Mijn ervaringen en Mijn wereldbeeld
 • met woordenlijsten
 • rijk geïllustreerd
 • volledig ingesproken

Eenheden communiceren, kritisch denken, respectvol handelen, deugden en executieve functies

 • met stappenplan, samenvatting, controleer jezelf en bewijs
 • met denkvragen Mijn analyse, Mijn ideeën, Mijn ervaringen
 • met woordenlijsten
 • rijk geïllustreerd
 • volledig ingesproken

Digitale geletterdheid

Enkele voorbeelden:

.

Eenheden voor kennis van de digitale communicatie, technologie, economie en burgerschap

 • met informatie, opdrachten, test jezelf, samenvatting en toets
 • met denkvragen Mijn analyse, Mijn ideeën, Mijn ervaringen
 • met woordenlijsten
 • rijk geïllustreerd
 • volledig ingesproken

Eenheden informatie vaardigheden, toepassen ict-vaardigheden, mediawijsheid en computational thinking

 • met stappenplan, samenvatting, controleer jezelf en bewijs
 • met denkvragen Mijn analyse, Mijn ideeën, Mijn ervaringen
 • met woordenlijsten
 • rijk geïllustreerd
 • volledig ingesproken

Note: wel eenheden computational thinking, geen eenheden programmeren.

Lezen

Enkele voorbeelden:

Boekbronnen met fragmenten voor leesmotivatie

Diverse soorten bronnen

 • speciaal ontwikkeld bij de projecten
 • met denkvragen Mijn analyse, Mijn ideeën, Mijn ervaringen en Mijn taalinzicht
 • met woordenlijsten
 • om je methode mee te vervangen

Eenheden leren bronnen gebruiken en studievaardigheden

 • voor toepassing in de context van de projecten
 • met stappenplan, samenvatting, controleer jezelf en bewijs
 • met denkvragen Mijn analyse, Mijn ideeën, Mijn ervaringen
 • met woordenlijsten
 • om je methode mee te vervangen

Taaltrainers aanvankelijk en technisch lezen

 • voor ontdekken, instrueren, oefenen en bewijzen van alle doelen
 • om je methode mee te vervangen

Bronnenlijsten per project voor leeskisten

Taal

Enkele voorbeelden:

Denkvragen Mijn taalinzicht

 • bij de projecten voor meer inzicht en bewustwording

Eenheden mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid

 • voor toepassing in de context van de projecten
 • met stappenplan, samenvatting, controleer jezelf en bewijs
 • met denkvragen Mijn analyse, Mijn ideeën, Mijn ervaringen

Taaltrainers taalbeschouwing, spelling en grammatica

 • voor ontdekken, instrueren, oefenen en bewijzen van alle doelen
 • om je methode mee te vervangen

Rekenen

Enkele voorbeelden:

Groep 1-4

Denkvragen Mijn rekeninzicht (beschikbaar)

 • bij de projecten voor meer inzicht en bewustwording

Rekenspellen (beschikbaar)

 • voor ontdekkend leren met (ontwikkelings) materialen in context

Rekencasussen (zomer 2022 beschikbaar)

 • met rijke rekenvragen in de context van de projecten
 • 2 levels

Rekentrainers (zomer 2022 beschikbaar)

 • voor ontdekken, instrueren, oefenen en bewijzen van alle rekendoelen
 • om je methode mee te vervangen

Groep 5-8

Denkvragen Mijn rekeninzicht (beschikbaar)

 • bij de projecten voor meer inzicht en bewustwording

Rekencasussen (beschikbaar)

 • met rijke rekenvragen in de context van de projecten
 • 4 levels

Rekentrainers (in ontwikkeling)

 • voor ontdekken, instrueren, oefenen en bewijzen van alle rekendoelen
 • om je methode mee te vervangen

Engels

Enkele voorbeelden:

Eenheden in de Engelse taal (beschikbaar)

 • voor groep 1 t/m 8
 • met toepassingen in de context van de projecten
 • voor luister- en spreekvaardigheden
 • volledig in het Engels ingesproken
 • met stappenplannen, samenvattingen, controleer jezelfs voor bewijzen
 • met woordenlijsten

Taaltrainers Engels (in ontwikkeling)

 • voor groep 1 t/m 8
 • voor taalinzicht
 • voor ontdekken, instrueren, oefenen en bewijzen van doelen (in ontwikkeling)
 • om je methode mee te vervangen