Voorbeeld project: Maken van je eigen product

We gebruiken dagelijks allerlei producten. Wie maken die producten? En hoe zien de productieprocessen eruit? Leerlingen gaan zelf aan de slag met productontwikkeling.

Koekjes en schalen maken

Groep 1-2

“We zijn bij de molen geweest met een zak graan van de boer. In de molen werd het meel gemaakt. Daar hebben we koekjes van gebakken op school. Heel veel verschillende koekjes. We hebben ook een koekjesschaal gemaakt en geverfd in 2 kleuren.”

Onderzoek materialen

Huizen en torens bouwen

Groep 3-4

“We zijn op de bouw geweest. We moesten een helm op. Ze waren fundamenten aan het storten voor een flat. Op school heeft de metselaar ons geholpen met een muurtje metselen. Dat mocht in de hal. Op het einde van het project hebben we torens van stokjes en spekjes gebouwd. Die van ons was de één na hoogste.”

Ontwerp je droomhuis

Kleding en meubels ontwerpen

Groep 5-6

“Van oude kleren mochten we nieuwe kleren maken. Ik heb zelf een patroon getekend. In de hal stonden 3 naaimachines. Er waren 2 oma’s en 1 opa die ons hielpen. Ik heb ook plastic gemaakt. Ik heb knopen gemaakt voor op mijn T-shirt. Tot slot moest iedereen een stroomschema maken. Mijn schema liep van katoenplant tot T-shirt.”

Ontwerp & maak een meubel

Een product ontwikkelen

Groep 7-8

“Een product ontwikkelen is echt veel werk. Je moet eerst een prototype maken en dat testen.Ik heb een frisdrank ontworpen. Eerst een smaak bedenken, maken en proeven. Dan een fles kiezen en een etiket maken. En dan ook nog een verpakking voor het vervoer van 6 flessen bedenken. Het was heel leuk. Mijn zusje wil dit ook in groep 7 doen.”

Hoe werkt een fiets

Steeds een grotere scope

Leerlingen krijgen elke 2 of 3 jaar een leerroute met een steeds grotere scope. Zo leren zij steeds meer over dit maatschappelijk relevante onderwerp.
Van grondstof tot materiaal: kinderen leren over grondstoffen en doen materialenkennis op.
Van constructie tot werking: kinderen ontdekken hoe producten in elkaar zitten. Welke constructies, verbindingstechnieken, overbrengingsprincipes en besturingstechnieken worden gebruikt?
Van ambacht tot fabriek: kinderen bestuderen productieprocessen van begin tot eind.
Van ontwerpen tot gebruiken: kinderen doorlopen de ontwerpstappen en maken en gebruiken uiteindelijk het product zelf.

Leren in en met de omgeving

Leerlingen gaan naar een werkplaatsen zoals een bakkerij, bouwplaats, fabriek of naaiatelier en leren van verschillende ‘leraren’ uit de omgeving. Denk aan een molenaar, loodgieter, stylist, meubelontwerper of productontwikkelaar.

In dit project werk je aan deze ontwikkellijnen

Kennislijnen

Mens en gezondheid

Mens en product

Competentielijnen

Maken

Onderzoeken

Presenteren

Taallijnen

Taalbeschouwing

Rekenlijnen

Meten

Enthousiast geworden?

Vraag naar de mogelijkheden voor jouw school
of kom eens kijken op een Jeelo-school.