Young boys huddles together and look at the camera as the hold oranges in their mouths while outdoors on a soccer pitch.

Voor ouders van Jeelo-scholen

Maatschappelijk relevante projecten

Met Jeelo werkt je kind niet meer in vakken, maar gaat het samen met andere kinderen maatschappelijk betrokken aan de slag in projecten.
Video afspelen

De 12 projecten

Video afspelen

De pijler Samen leven

Drie pijlers

Tijdens de projecten werkt je kind samen met organisaties uit de omgeving (pijler Samen leven). Kinderen werken samen en benutten elkaars talenten (pijler Samen werken). Je kind ontdekt welke manier van leren het beste bij hem of haar past (pijler Zelfstandig leren). Bekijk de animaties over deze 3 pijlers van Jeelo-scholen.

Video afspelen

De pijler Samen werken.

Video afspelen

De pijler Zelfstandig leren

Betrokkenheid bij de ontwikkeling van je kind

Elke kind ontwikkelt zich in een ander tempo. Om dat in beeld te brengen, heeft Jeelo ontwikkellijnen. Voor elke ontwikkellijn is er een set doelen. Er kan precies geregistreerd worden welke doelen een kind gehaald heeft en aan welke doelen nog gewerkt moet worden. Elk kind heeft een eigen inlog tot de leeromgeving Mijn Jeelo. Door Mijn Jeelo heb je ook thuis altijd toegang tot:
  • de projecten – om mee te kijken met wat er geleerd wordt
  • de ontwikkellijnen – om de voorgang te kunnen volgen
  • het portfolio – om leerresultaten te bekijken

Betrokkenheid bij de projecten

Als ouder kun je vanuit je beroep of hobby een bijdrage leveren aan een van de projecten op school. Je kunt immers door je beroep of ervaring deskundig zijn op een onderdeel van een project. Je werkt bijvoorbeeld in de zorg, dienstverlening, techniek, bouw, detailhandel, industrie, kunst, landbouw, economische sector of bij de overheid. Of je hebt een hobby of doet aan een sport die aansluit bij het project. Zo helpt een moeder als planoloog een wijk ontwerpen in groep 7 en 8, schildert een andere moeder portretten met groep 5 en 6, metselt een vader samen met groep 3 en 4 een muurtje in de gang, voert een andere vader een debat met leerlingen in groep 7 en 8 en vertelt een opa over het dagelijks leven van vroeger in groep 1, 2, 3 en 4. Inhoudelijke bijdragen van ouders zijn zeer welkom. Laat het team van de school weten waarin je deskundig bent.