Voor schoolleiders en bestuurders

Overal en altijd leren. Lees hier ons streefbeeld.

Jeelo als sociale innovatie

Individuele scholen uit de Jeelo-community zijn blij met de effecten die Jeelo heeft op hun leerlingen. Daar doen we het voor! Maar de Jeelo-community streeft ook een hoger doel na. We zien Jeelo als een sociale innovatie, die past in een veel grotere maatschappelijke beweging waarin mensen het heft weer in eigen handen nemen. Scholen zijn immers heel goed in staat om zelf te bepalen wat ze nodig hebben om goed onderwijs te geven. Jeelo ondersteunt ze daarbij. In dit artikel leggen we aan de hand van 12 vragen uit hoe we dat doen.

Burgerschap en schoolbrede samenwerking op de Graswinkel

Dit is waar de Jeelo-community voor staat. Spreekt dit je aan? Kom eens kijken op een Jeelo-school!

Burgerschap en schoolbrede samenwerking op de Graswinkel

Jeelo is een sociale innovatie. Lees het artikel.

Samenwerkingsverband met meerjarenplan

De Jeelo-community is een samenwerkingsverband van:

  • maatschappelijke organisaties die weten wat er speelt in de wereld
  • scholen en IKC’s die de belevingswereld en de leerstijlen van leerlingen kennen
  • onderwijsexperts en ontwikkelaars die weten hoe je effectief en efficiënt leerdoelen bereikt

We hebben een meerjarenplan dat we jaarlijks bijstellen. Want Jeelo is nooit af. Niet alleen de leerling, maar iedereen werkt aan permanente ontwikkeling volgens de ervaringsspiraal. Ieder jaar hebben we meer ervaring en kunnen we ons verder ontwikkelen. Daarvoor organiseert Jeelo bijeenkomsten. Scholen nemen daaraan naar eigen behoefte deel. 

Geen winstoogmerk

De community werkt zonder winstoogmerk, onafhankelijk van subsidies en binnen de financiële middelen die scholen hebben. De kosten houden we zo laag mogelijk. We hebben geen gebouw van waaruit wij werken, omdat we een netwerkorganisatie zijn met betrokkenen in het hele land. We werken in een zo kort mogelijke keten. Mensen die toegevoegde waarde kunnen leveren, krijgen een opdracht voor de realisering van content, goede voorbeelden of support. Hoe meer scholen meedoen, hoe meer mogelijkheden er binnen de community komen.