Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Jeelo van u verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken.

Jeelo
Jeelo, gevestigd aan Stationsstraat 16, 5664 AS Geldrop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel van verwerking van persoonsgegevens
Jeelo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het versturen van een nieuwsbrief
 • uw inschrijving voor een bezoek aan een Regioworkshop of Jeelo school

Aard van de verwerkte persoonsgegevens
Jeelo verwerkt uw persoonsgegevens op het moment dat u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief en/of zich inschrijft voor een activiteit.

Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam van organisatie of school
 • voor- en achternaam
 • functie
 • e-mailadres
 • straat en huisnummer*
 • postcode*
 • plaats*
 • telefoonnummer*
 • voorkeursdatum bezoek / activiteit*

(*) Deze gegevens worden alleen verwerkt bij een inschrijving voor een activiteit.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jeelo neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen door computerprogramma’s of -systemen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jeelo verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dat logischerwijze voortvloeit uit de inschrijving voor en noodzakelijk is voor de organisatie van een activiteit.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken
Jeelo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Daarom vragen wij u geen toestemming voor het gebruik van deze cookies als u de Jeelo website bezoekt.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jeelo.nl. Jeelo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn.

Jeelo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
Jeelo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Jeelo website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@jeelo.nl.

Bewaren van persoonsgegevens
Jeelo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld. Jeelo verwijdert persoonsgegevens wanneer in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.

Contactgegevens:
https://www.jeelo.nl
Stationsstraat 16
5664 AS Geldrop
+31 620966616

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.