Kennismakingstraject

Jullie staan voor een innovatie. Een nieuwe manier van werken is gewenst en Jeelo past daar op het eerste gezicht goed bij. De komende periode ga je verder onderzoeken of Jeelo echt aansluit bij jullie doelen en visie. Is Jeelo het gewenste hulpmiddel voor de toekomst? Kortom: Kiezen jullie voor Jeelo?

Basis voor de kennismakingsworkshop is het oriëntatietraject.

Eventueel aan te vullen met verdiepende informatie onderaan deze pagina.

Voorbereiding workshop


Jullie visie en doelen samenvatten
Wat is het toekomstbeeld van de school? Dat moet eerst helder zijn voor iedereen. Jeelo gaat ervan uit dat jullie dit proces op school al doorlopen hebben.

 • Vat het toekomstbeeld nog eens samen met het team: Wat is de visie van de school en welke doelen hebben jullie?
 • Bekijk met het team (nogmaals) jullie meerjarenplan en jullie jaarplan. Kijk naar de innovaties die jullie de komende jaren willen oppakken. Heeft iedereen hetzelfde beeld?

Speerpunten bepalen

 • Bekijk vervolgens de checklist ter oriëntatie van Jeelo met daarin de uitgangspunten en kenmerken van Jeelo.
 • Selecteer op de checklist 3 tot 5 speerpunten die jullie als team nader willen onderzoeken, omdat deze aansluiten bij jullie visie en doelen.
 • Bespreek hoe deze speerpunten in de (toekomstige) praktijk van jullie school eruit moeten zien. Wat doet of kan de leerling dan? Wat doet of kan jij als leerkracht? Wat doen en kunnen jullie als team?
 • Noteer de speerpunten en hang ze op, bijvoorbeeld in de teamkamer. Zo is voor iedereen duidelijk welke onderwerpen binnen dit kennismakingstraject centraal staan.
 • Geef de speerpunten aan de community-manager van Jeelo, zodat de workshop focus kan krijgen.

De workshop

Tijdsduur: 4 uur

Inhoud:

 • Je ontdekt wat de uitgangspunten zijn van Jeelo en hoe deze vorm krijgen in de praktijk;
 • Je gaat met elkaar in gesprek over mogelijkheden van Jeelo en de betekenis voor jullie onderwijs;
 • Je hoort het ervaringsverhaal van een leerkracht die werkt met Jeelo;
 • Je gaat zelf aan de slag om de digitale omgeving Mijn Jeelo te verkennen.

Inleiding door de kartrekkers (5 min)
De kartrekkers vertellen kort over de ervaringen met Jeelo tot nu toe en waarom Jeelo kan passen bij de visie en de doelstellingen van de school. De kartrekkers maken een koppeling met de speerpunten van de school.


Introductie ervaringsdeskundige (10 min)
Een ervaringsdeskundige vertelt over de eigen school, waarom destijds is gekozen voor Jeelo en waarom hij/zij de rol van ervaringsdeskundige op zich neemt.


De 3 pijlers van Jeelo (15 min)
Toon de 3 pijler filmpjes uit het oriëntatietraject. Zo komen de uitgangspunten en belangrijkste kenmerken van Jeelo aan de orde.


Mindmap over Jeelo (1,5 uur)

Maak groepjes van 3-4 teamleden. Elk groepje verdiept zich in de drie onderwerpen uit het oriëntatietraject

 • De projecten
 • Projecten arrangeren
 • Projecten organiseren

Elk groepje gaat in gesprek over de bijbehorende vragen.

 

Maak een mindmap

 • Maak een mindmap en verwerk daarin de antwoorden op de vragen bij de drie onderwerpen.
 • Verwerk in de mindmap de relatie met jullie eigen speerpunten en de eventuele vragen die de informatie bij jullie oproept.
 • Spreek af wie de mindmap presenteert.

Presenteer in maximaal 10 minuten jullie bevindingen aan de groep. De ervaringsdeskundige vult aan met eigen ervaringen.


Verken Mijn Jeelo (1,5 uur)
Na een korte demonstratie van Mijn Jeelo verkent het team (bij voorkeur in tweetallen) de demo-omgeving.

Elk tweetal:

 • heeft daarvoor een inlog nodig en een legenda (3 pagina’s geprint)
 • gaat naar het onderdeel Alle eenheden in Mijn Jeelo en kiest vervolgens 1 project en leerroute om de verschillende soorten eenheden te bekijken
 • verzamelt de vragen om plenair te stellen.

Afsluiting door de kartrekkers (10 min)
De kartrekkers blikken kort terug op de workshop.

 • Zijn de speerpunten van de school voldoende aanbod geweest?
 • Welke verdieping is er in de komende weken nodig?
 • Welke afspraken zijn nodig over het verder verkennen en vervolg van het kennismakingstraject?

Demo-omgeving voor 3 weken

Na de workshop


Na de workshop heb je als team nog drie weken de mogelijkheid om Mijn Jeelo verder te verkennen met de demo-omgeving.

 • Pak de speerpunten erbij. Heb je voldoende zicht op de mogelijkheden in Jeelo?
 • Spreek af welke onderdelen je nader wilt bekijken. Verdeel deze onderdelen eventueel onder elkaar.
 • Evalueer met het team: sluit Jeelo aan bij de speerpunten van de school?

Verdieping

School midden in de maatschappij

Met Jeelo ga je schoolbreed projecten voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Leerlingen leren in 12 maatschappelijk relevante projecten. Deze komen elke 2 jaar terug, met een steeds grotere scope. Leerlingen leren in en met hun omgeving. Maatschappelijke organisaties worden betrokken, passend bij de inhoud en doelen van het project. Een ouder, opa of oma kan ook een maatschappelijke organisaties zijn.

Vragen

Wissel het beeld uit dat jullie hebben over het samen voorbereiden van projecten en het betrekken van maatschappelijke organisaties daarbij.

 • Welke kansen zien jullie?
 • Welke uitdagingen zien jullie?
 • Welke mogelijke hindernissen zien jullie?
 • Past dit bij jullie speerpunten?

Talenten benutten

Leerlingen werken in een project van Jeelo in groepjes samen aan een projectresultaat. Leerlingen maken daarbij gebruik van elkaars talenten. In de projecten ontwikkelen leerlingen kennis en competenties die zij nodig hebben. Hiervoor zijn er doorlopende ontwikkellijnen voor groep 1 t/m 8.

Vragen

Wissel het beeld uit dat jullie hebben over het samen werken van leerlingen aan kennis (stenen) en competenties (stappers) in de projecten van Jeelo.

 • In hoeverre zijn leerlingen gewend samen te werken aan opdrachten?
 • Aan welke competenties besteden jullie nu nog weinig aandacht?
 • Welke ervaring hebben jullie met organiseren in werkplekken en circuits?
 • Past dit bij jullie speerpunten?

Eigenaarschap voor de leerling

Een leerling krijgt met Jeelo steeds meer regie over wat hij leert. Dankzij de digitale leeromgeving Mijn Jeelo kan de leerling altijd en overal bij de projecten. Hij heeft zicht op wat hij kan, wat hij nog moet en wil leren. Hij kan hierdoor steeds meer zijn eigen leerroute uitstippelen.

Zelfstandig leren moet je wel eerst leren. Daarvoor heeft Jeelo aparte eenheden, die de leerkracht erbij kan arrangeren.

Vragen

Wissel het beeld uit dat jullie hebben over het zichtbaar maken van ontwikkeling en de eigen regie op het leren van de leerlingen.

 • In hoeverre heeft de leerling nu regie in zijn ontwikkeling?
 • Welke uitdagingen zien jullie op dit gebied?
 • Past dit bij jullie speerpunten?

Achtergrondinformatie