Overal en altijd leren!

Leerlingen leren met Jeelo overal en altijd.
Leerlingen en leerkrachten van Jeelo-scholen laten dat ons met veel plezier zien. Bekijk de filmpjes die ze zelf hebben gemaakt!

Of schrijf je in voor een bezoek aan een Jeelo-school. Bijvoorbeeld  op 15 februari online bij het Avontuur in Dalfsen. Scholen delen hun ervaringen met Jeelo graag met je. 

“Jeelo doet een beroep
op mijn passie”

Leerkracht en IB-er
Trudis van der Hucht, 

SBO De Wingerd

Video afspelen
Van KC De Stroom, Helmond
De leerlingen hebben een journaal gemaakt over het project Leren voor later. Ze laten hun talenten zien.
Video afspelen

Van Brede school Kwintijn, Raalte
Project Zorgen voor jezelf en anderen: Zo blijven deze leerlingen fit.

Video afspelen

Jeelo in de klas
Jeelo is veelomvattend. In dit filmpje wordt Jeelo in 3 minuten uitgelegd.

Video afspelen

Van Basisschool St Oda, Ysselsteyn
De St-Oda-school laat zien hoe hun leerlingen natuurlijk leren met Jeelo.

Jeelo in het kort

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leggen ze verbanden tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Scholen die dat doordacht doen, hebben een minder overladen curriculum. Ze hebben meer tijd voor de begeleiding van leerlingen en ontwikkelingsgericht werken.

Samenhang in leerstof vraagt ook een allesomvattende online leeromgeving. Daarom hebben we Mijn Jeelo ontwikkeld. Daarin zit alles wat een basisschoolleerling nodig heeft om optimaal te kunnen leren.

Bekijk hier welke methodes je met Jeelo kunt vervangen.

Met Mijn Jeelo kunnen leerlingen overal en altijd leren. Ze hebben zicht op hun eigen ontwikkeling. In samenspraak met de leerkracht geven ze hun leerroute zelf vorm.

Scholen maken binnen Mijn Jeelo hun eigen keuzes. Bijvoorbeeld of ze begrijpend lezen wel of niet integreren. Of ze wel of niet groepsdoorbrekend werken. Of ze de peuters en BSO wel of niet bij de projecten betrekken. En of ze wel of niet gebruikmaken van het leerlingvolgsysteem en leerroutes op maat per leerling.

Wil je dit ook? Kom eens kijken op een Jeelo-school!